Valberedningen

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter och revisorer inför årstämman. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till valberedningen.

 

Valberedningen består av:

Kicki Ersson, Helgdagsvägen 17
E-post: e.kicki@telia.com