Parkering

Annandagen disponerar 34 stycken parkeringsplatser som ligger i anslutning till fastigheten och löper utefter Örbyleden. Alla kostnader för parkeringsytorna samt underhåll och drift tas ut av användarna genom parkeringsavgifter. Bilvärmaruttag finns och instruktioner hittar du i denna pdf-fil.

Fyra av platserna har laddstolpe för elbilar. I mån av ledighet kan även du med vanlig bil hyra plats där. 
 

Kontakta styrelsenannandagen@gmail.com om du har frågor och/eller om du vill hyra en p-plats kontakta vår ekonomiförvaltare enligt kontaktinfo på månadsavisidan.

Besöksparkering

Besöksparkeringsplatserna utefter huset får endast användas för korttidsparkering.

För dessa platser gäller följande:

  • Med parkeringsskiva (p-skiva) kan Du stå avgiftsfritt i högst fem timmar. P-skiva är ett rikstäckande system och vilken p-skiva som helst får användas.
  • Med vit parkeringsbiljett kan Du stå avgiftsfritt i högst ett dygn, d.v.s.24 timmar i följd (skriv klockslaget när Du parkerat överst på biljetten).
    Glöm inte perforera år, månad och dag då Du använder biljetten.
  • Med grön eller rosa parkeringsbiljett (tillfälligt parkeringstillstånd) kan Du stå avgiftsfritt upp till sju dygn i följd. Fyll i samtliga uppgifter på biljetten och var noga med att ange giltighetstid.

Parkeringsbiljetter kan hämtas hos styrelsemedlem (se även anslag i portarna).

Parkeringsövervakning:    Om Du fått en kontrollavgift:    
Länsparkerings Bevakning AB   Länsparkerings Bevakning AB
Box 9117 Box 3086
171 09  SOLNA 161 03 Bromma
Telefon   08-735 60 20 Telefon   08-735 22 40
info@lansparkering.se Vardagar kl. 9.00 – 11.00