Leverantörslista

Här är företagen som vi samarbetar med och som därför kan dyka upp i och kring fastigheten.

Bostadsorganisation Bostadsrätterna
Bredband och IP-tele Ownit
Ekonomisk Förvaltning      SBC
Fastighetsskötsel FT Drift
Fjärrvärme Stockholm Exergi
(F d Fortum Värme)
Försäkring Nordeuropa
Hisservice Amsler Hiss
Hissbesiktning Hissbesiktningar i Sverige
Kabel-TV Comhem
Klottersanering Color Off
Nycklar och lås Farsta Lås
Revision Per Engzell
Sophantering Casab
Snöröjning Peab
Städning Söder om söder
Takskottning CC Plåt & Tak
Trädgård Peab

Hushållssoporna hämtas varje onsdag.

Grovsopor töms varannan vecka, men elskrotet töms bara på beställning. Hör gärna av dig till styrelsen om elektronikkärlen börjar bli fulla, det minskar risken att det missas.

FT Drift ronderar fastigheten en gång i veckan, men kan vid behov göra utryckningar även andra dagar.