Trädfällning & buskröjning

Klicka på fotona nedan för att göra dem större.

Brf Annandagens trädgård efter respektive före gallringarna som gjordes hösten 2013.
Ett större foto på vår nya rymligare trädgård.