Arbete med fjärrvärmen 9/10

Måndag den 9 oktober kl 08-16 kommer Fortum att arbeta med fjärrvärmenätet. Du kan därför inte räkna med någon tillgång till varmvatten i fastigheten då. 

Framöver kan du däremot räkna med sedvanligt god tillgång på härligt varmt vatten! Precis som tidigare.

/Styrelsen