Ny styrelse i Annandagen

Hej grannar!

BRF Annandagens medlemmar har valt en ny styrelse. Du hittar den och vem som gör vad på styrelsesidan. Där står det även vilka suppleanterna är. 

Nya kontaktuppgifter sätter vi även upp på anslagstavlorna i entréerna. 

Valberedningen är oförändrad.

På årets föreningsstämma röstade medlemmarna ja till alla tre förslagen. Vi återkommer med information om upprustningen av odlingslotterna. 

Hälsningar
Styrelsen