Kallelse till årsstämma den 8 maj

Hej granne!

Alla medlemmar i föreningen kallas till årstämman den 8 maj kl 19:00.  En kallelse har lagts i ditt postfack och du hittar kallelsen även som PDF här nedan och på informationssidan.

Hälsningar
Styrelsen