Årsredovisningen för 2015 är klar

Hej alla medlemmar!

Nu är föreningens årsredovisning för 2015 klar och redo att laddas ned på dokumentsidan

Årsmötet hålls den 10 maj kl 19:00. Kallelsen och tryckt version av årsredovisningen är på väg. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen