Kallelsen till extrastämman

Hej grannar!

Nu finns den redan postade kallelsen till extra föreningsstämma i digitalt format. Du kan ladda ned den på sidan med information och dokument

Som synes har vi lagt in föreningens lilla logga i stadgarna och föreningens namn i §1. 

Väl mött på stämman!

Hälsningar
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna