Årsredovisning och kallelse

Alla medlemmar i Brf Annandagen kallas härmed till årsstämma. Dagordning och annan information finns i kallelsen.

 

Årsredovisningen för 2011 är klar och finns även bland de andra årsredovisningarna.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna